Dbając o wysoką jakość produkowanych detali oraz świadczonych usług Serta Polska wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2008.

Audyt kontrolny, przeprowadzony w czerwcu 2011, zakończył się uzyskaniem Certyfikatu obowiązującego do 16 czerwca 2014r.

Priorytetem dla Kierownictwa firmy jest nadzór nad całością wdrożonej Polityki jakości oraz stałe zaangażowanie całego personelu w proces utrzymywania, doskonalenia oraz skuteczności udokumentowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Dział Jakości, z pomocą wdrożonego informatycznego systemu zarządzania produkcją - MRP HELIOS II - czuwa nad całością procesu produkcji, magazynowania oraz dostaw. Do jego dyspozycji jest również specjalistyczny sprzęt zapewniający wysoką precyzję pomiaru wykonywanych detali.
<< strona główna

SERTA POLSKA Sp. z o.o.
05-500 PIASECZNO, Ul. Puławska 34
NIP: 123-00-05-935,
Kapitał zakładowy: 4.382.000,00 PLN; KRS 0000050300,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy

Copyright 2012 SERTA POLSKA