SERTA POLSKA Sp. z o.o.
34, rue Puławska
05-500 Piaseczno
POLOGNE
tel.: +48 (22) 756 70 92
fax: +48 (22) 735 00 70
e-mail: info@sertapolska.pl

Dyrektor Zarządzający
Philippe DUBOS
Tel.: + 48 784 777 701
e-mail: philippe.dubos@sertapolska.pl

Responsable Administrative & RH
Elżbieta Jaworska
Tel.: + 48 (22) 756 70 92
e-mail: e.jaworska@sertapolska.pl

Responsable Méthodes
Marek Lipski
Tel.: + 48 668 128 571
e-mail: m.lipski@sertapolska.pl<< PAGE D’ACCUEIL

SERTA POLSKA Sp. z o.o.
05-500 PIASECZNO, Ul. Puławska 34
NIP: 123-00-05-935,
Kapitał zakładowy: 4.382.000,00 PLN; KRS 0000050300,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy

Copyright 2023 SERTA POLSKA